Thông tin đào tạo

Du học Đài Loan 2021

01/11/2021

1. Điều kiện về học lực và ngôn ngữ  Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam không quá 4 năm. Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.  Sinh viên đang học trung cấp, cao đẳng, đại học.  Điểm học...

1. Điều kiện về học lực và ngôn ngữ  Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam không quá 4 năm....

Xem thêm