Du học hè , Trại hè quốc tế

Du học hè/trại hè quốc tế  một khóa học ngắn hạn, chất lượng vào mùa . …  bao gồm các chương trình học tập, vui chơi được thiết kế với thời gian tùy theo nội dung theo chương trình giảng dạy nước ngoài. Giúp các bé học tập và rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập,.. Ngoài ra còn giúp mang lại nhiều cơ hội tiếp thu nền văn hóa từ bạn bè nước bạn.