Đăng ký học ngoại ngữ

Tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp

02/03/2022

Tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp HỌC ONLINE QUA ZOOM VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ VÀ GIÁO VIÊN VIỆT NAM (Học tiếng Nhật tại nhà – Hiệu quả như học trực tiếp tại Trung tâm)  Tốt nghiệp THPT,...

Tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp HỌC ONLINE QUA ZOOM VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ VÀ GIÁO VIÊN...

Xem thêm

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật sơ cấp N5, N4

02/03/2022

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật sơ cấp N5, N4 HỌC ONLINE QUA ZOOM VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ VÀ GIÁO VIÊN VIỆT NAM (Học tiếng Nhật tại nhà – Hiệu quả như học trực tiếp tại Trung tâm)  ...

Tuyển sinh lớp tiếng Nhật sơ cấp N5, N4 HỌC ONLINE QUA ZOOM VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ VÀ...

Xem thêm

KHAI GIẢNG LỚI TIẾNG ANH DÀNH DO HỌC SINH LỚP 4

07/10/2021

Trung tâm ngoại Ngữ INCOMAS xin thông báo tuyển sinh Lớp: Tiếng anh Học sinh lớp 4 Hìn thức học: Học online tại nhà và hoc trực tiếp tại trung tâm tùy theo nguyện vọng của phụ huynh học...

Trung tâm ngoại Ngữ INCOMAS xin thông báo tuyển sinh Lớp: Tiếng anh Học sinh lớp 4 Hìn thức...

Xem thêm

TUYỂN SINH LỚP TIẾNG ANH 6

07/10/2021

Trung tâm ngoại Ngữ INCOMAS xin thông báo tuyển sinh Lớp: Tiếng anh Học sinh lớp 6 Hìn thức học: Học online tại nhà và hoc trực tiếp tại trung tâm tùy theo nguyện vọng của phụ huynh học...

Trung tâm ngoại Ngữ INCOMAS xin thông báo tuyển sinh Lớp: Tiếng anh Học sinh lớp 6 Hìn thức...

Xem thêm

KHAI GIẢNG LỚI TIẾNG ANH DÀNH DO HỌC SINH LỚP 3

07/10/2021

Trung tâm ngoại Ngữ INCOMAS xin thông báo tuyển sinh Lớp: Tiếng anh Học sinh lớp 3 Hìn thức học: Học online tại nhà và hoc trực tiếp tại trung tâm tùy theo nguyện vọng của phụ huynh học...

Trung tâm ngoại Ngữ INCOMAS xin thông báo tuyển sinh Lớp: Tiếng anh Học sinh lớp 3 Hìn thức...

Xem thêm