Tin Tức INCOMAS

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ INCOMAS  được thành lập bởi một số các du học sinh đã từng học tập và làm việc tại Hàn Quốc nhiều năm. Với mục tiêu  hỗ trợ các bạn học sinh đang có nguyện vọng đi du học tại Hàn Quốc và sâu xa hơn nữa là muốn góp phần nối liền mọi khoảng cách giữa hệ thống giáo dục của Việt Nam với hệ thống giáo dục tiến tiến của các nước trên thế giới.